netsh routing ipx - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. netbios - Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios". rip - Endrer til konteksten "netsh routing ipx rip". sap - Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap". set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. update - Oppdaterer autostatiske ruter på et grensesnitt. Følgende underkontekster er tilgjengelige: netbios rip sap Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX

netsh routing ipx - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt.
netsh routing ip routerdiscovery
Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery".
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra nodenavn til DNS-navn og omvendt.
netsh diag show modem
Viser alle modemer.
netsh routing ip nat delete ftp
Deaktiverer FTP-proxyen.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ipx". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.156
14947

Disable Flight Mode on Windows 10?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

Wie kann ich bei Windows-7 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /