NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP

netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx rip". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseintervall fra NAT-grensesnittets adresseutvalg
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen over NetBIOS-navn.
netsh ras ipx
Endrer til konteksten "netsh ras ipx".
netsh interface ip reset
Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand.
netsh routing ip relay delete interface
Deaktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ipx rip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm
0.187
16028

Sound Volume Settings for Apps and Programs in Windows 10, 8.1, ...!

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Windows 10/11: Change product key for a new activation of Win-10, how-to?

 /

Suchen Sie nach einem Photo Resizer, der unter Windows 11, 10, ...funktioniert!

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 / 11 or Server 2019, how to do?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 / 11 (remove, delete)?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Can I use the screen testing tools on MS Windows 11 OS?

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Activate additional clocks / times in the Windows 11 taskbar!

 /

Adjust the preview window size in Windows 10/11, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Rechtschreibprüfung Windows 10/11 Rechtschreibfehler, Einstellungen!

 /