netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Yapılandırma bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP

netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ipx rip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressrange
NAT arabirim adres havuzundan adres aral???n? siler.
netsh interface portproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx netbios show nbname
NETBIOS adlar? listesini görüntüler.
netsh ras ipx
`netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ip reset
TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma s?f?rlar.
netsh routing ip relay delete interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde devre d?ş? b?rak?rWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ipx rip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm
0.171
16563

Can I turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

The regional settings of Microsoft Windows 10!

 /

Over 1000 snowflakes on the Windows desktop with low CPU load!

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Can I enable or turn off Windows 10/8.1 password query when resuming from sleep mode?

 /

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /