netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Yapılandırma bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP

netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ipx rip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressrange
NAT arabirim adres havuzundan adres aral???n? siler.
netsh interface portproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx netbios show nbname
NETBIOS adlar? listesini görüntüler.
netsh ras ipx
`netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ip reset
TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma s?f?rlar.
netsh routing ip relay delete interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde devre d?ş? b?rak?rWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ipx rip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm
0.155
16563

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Desktop Ordner von allen Benutzern unter Windows 10 finden?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Add folder with subfolder and files to change the timestamp!

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Can I manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Was ist eine Datenträgerverwaltung?

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

How can i manage or delete the favorites for all Explorer Views?

 /