NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP

netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen med NETBIOS-navne.
netsh ras ipx
?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten.
netsh interface ip reset
Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand.
netsh routing ip relay delete interface
Deaktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm

0.062

Der TV Empfang und die Bildqualität sind auf einmal schlechter geworden?

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /

Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen!

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /