NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP

netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen med NETBIOS-navne.
netsh ras ipx
?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten.
netsh interface ip reset
Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand.
netsh routing ip relay delete interface
Deaktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm
0.171
15492

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Turn off or on the special characters and symbols in MS Office or adjust them!

 /

Can I find Windows 10 Update Version on my PC 21H1, 20H2?

 /

Download and test Windows, examples?

 /

Über die Eingabeaufforderung ein Programm starten per Befehlszeile!

 /

Open paths in the history of the Explorer Views directly!

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 10?

 /

Shredder for Windows Desktop and Server OS!

 /

Can I enable Aero in Windows 7?

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

Quick Memory Test OK for Windows 10, 8.1, ... and MS Server OS!

 /