NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP

netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen med NETBIOS-navne.
netsh ras ipx
?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten.
netsh interface ip reset
Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand.
netsh routing ip relay delete interface
Deaktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm
0.156
15492

FTP-Uploads / Downloads über die Windows-Eingabeaufforderung in Windows 10, 8.1, ...!

 /

Standard Drucker festlegen in Windows-7?

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 10 / 8.1 excluding additional software!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

How to create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Was ist eine Taskleiste?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

Internet Explorer 11 input bar missing (search field, menu)!

 /

Wie kann ich Windows-10 wirklich Ausschalten / Herunterfahren?

 /