NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster. delete - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser konfigurationsoplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP

netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
netsh interface portproxy dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Viser listen med NETBIOS-navne.
netsh ras ipx
?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten.
netsh interface ip reset
Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand.
netsh routing ip relay delete interface
Deaktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm
0.062

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Wozu den Windows Maus Zeiger, bzw. Cursor verstecken?

 /

Was heißt denn bei Programmen: Lauffähig ab Windows 5.0 und höher?

 /

Classic and modern address bar for Windows, or both together?

 /

Wie finde und öffne ich den Cookies Ordner in Windows 8.1 / 10?

 /

Ändern Sie den Standardspeicherort für gescannte Dokumente!

 /

Was macht der Gatewaydienst an meinem PC?

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /