NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressrange ? Format: delete addressrange [name=] [start=] Parametre: Tag Værdi name - NavnetNavnet på den grænseflade du vil slette et adresseområde på. start - Start-IP-adressen på det område, der slettes. Bemærkninger: Sletter et adresseområde fra NAT-grænsefladens adressegruppe. Eksempel: delete addressrange "LAN-forbindelse" 10.10.10.1

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat delete addressrange - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete persistentroute
Sletter en vedvarende statisk rute.
netsh interface ipv6 isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall delete
Sletter firewall-konfiguration.
netsh routing ip nat show interface
Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressrange.htm

0.077

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

Can I download Windows 7 test version?

 /

Die Windows Tastenkombination fürs Abmelden schnell und direkt!

 /

Hilfe, keine Remote-Desktop-Verbindung mit Windows-10 möglich?

 /

Safe Delete the files ad to Explorer context menu (Windows 10, 8.1, 7)?

 /

Difference between Quality and Performance in FindSameImagesOK?

 /

The desktop icons or symbols in Vista are much too large!

 /