NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Format: show interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - navnet på grænsefladen. Bemækninger: Viser konfigurationen af netværksadresseoversættelse (NAT) for den angivne grænseflade. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Mode Angiver, om grænsefladen kører i enten fuldstændig tilstand (oversættelse af både IP-adresse og port) kun oversættelsestilstand med adresse, privat tilstand, fuldstændig tilstand med firewall, tilstand med adresse og firewall eller tilstand kun med firewall. Protocol Viser den brugte protokoltype til NAT-porttilknytning. Public address Viser IP-adressen på det offentlige netværk. Public port Viser tallet for offentlige protokolport. Private address Viser IP-adressen på det private netværk. Private port Viser tallet for den private protokolport.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh firewall set
Indstiller firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf add neighbor
Tilf?jer OSPF-nabo.
netsh interface show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx sap delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.14
18564

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Aktivieren eines Produktes bei Steam über Produkt Key, aber wie?

 /

Erfordert die Windows 10 Version 1909 wieder eine Neuinstallation?

 /

Ist Malwarebytes gut als Adware und Malware Bereiniger?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

I don't want a watermark on my scaled down vacation photos!

 /

What is a keycode?

 /

How can I call anonymously via Phone or Smartphone so that my number is not recognized?

 /

Stop Uhr, auch bekannt als Stop Watch Englisch!

 /

What does the gateway service do on my PC?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /