NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Format: show interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - navnet på grænsefladen. Bemækninger: Viser konfigurationen af netværksadresseoversættelse (NAT) for den angivne grænseflade. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Mode Angiver, om grænsefladen kører i enten fuldstændig tilstand (oversættelse af både IP-adresse og port) kun oversættelsestilstand med adresse, privat tilstand, fuldstændig tilstand med firewall, tilstand med adresse og firewall eller tilstand kun med firewall. Protocol Viser den brugte protokoltype til NAT-porttilknytning. Public address Viser IP-adressen på det offentlige netværk. Public port Viser tallet for offentlige protokolport. Private address Viser IP-adressen på det private netværk. Private port Viser tallet for den private protokolport.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh firewall set
Indstiller firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf add neighbor
Tilf?jer OSPF-nabo.
netsh interface show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx sap delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.202
18564

See total directory duration mp3 file and video in explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I download the Windows 7 test version (2019)?

 /

Was sind Platzhalter?

 /

Can I turn off or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Why Windows 10 close my programs at program start?

 /

A silver mouse pointer with the appropriate size!

 /

Add Windows 7 Desktop Gadgets to Windows 10 and 8.1!

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Windows 10/8.1: Can I turn off or remove the lock screen  (faster login)?

 /

Ich habe tausende von doppelten Fotos gefunden, wie kann ich auswählen?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Switch language or translate Get-Window-Text for all Windows OS!

 /