netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Format: show interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - navnet på grænsefladen. Bemækninger: Viser konfigurationen af netværksadresseoversættelse (NAT) for den angivne grænseflade. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Mode Angiver, om grænsefladen kører i enten fuldstændig tilstand (oversættelse af både IP-adresse og port) kun oversættelsestilstand med adresse, privat tilstand, fuldstændig tilstand med firewall, tilstand med adresse og firewall eller tilstand kun med firewall. Protocol Viser den brugte protokoltype til NAT-porttilknytning. Public address Viser IP-adressen på det offentlige netværk. Public port Viser tallet for offentlige protokolport. Private address Viser IP-adressen på det private netværk. Private port Viser tallet for den private protokolport.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh firewall set
Indstiller firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf add neighbor
Tilf?jer OSPF-nabo.
netsh interface show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx sap delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.14
18564

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Put the picture in the first position of the PDF, very easy!

 /

How can i customize the Language on PayPal.com?

 /

Wo sind die Fonts in Windows 10, bzw. der Schrift-Ordner?

 /

Bei facebook.de den Benutzernamen und das Passwort (Kennwort) ändern?

 /

Es soll das Microsoft-Office von Microsoft auch kostenlos geben, aber wo?

 /

Easier positioning of documents in the PDF by dragging and dropping!

 /

Don't Sleep - Exit und Standby/Hibernation option bei Windows-10 ( 8.1, 7 Vista)?

 /

Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to?

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Unter Windows 10 die Geräte Suche aktivieren und deaktivieren, aber wie!

 /