netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Format: show interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - navnet på grænsefladen. Bemækninger: Viser konfigurationen af netværksadresseoversættelse (NAT) for den angivne grænseflade. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Mode Angiver, om grænsefladen kører i enten fuldstændig tilstand (oversættelse af både IP-adresse og port) kun oversættelsestilstand med adresse, privat tilstand, fuldstændig tilstand med firewall, tilstand med adresse og firewall eller tilstand kun med firewall. Protocol Viser den brugte protokoltype til NAT-porttilknytning. Public address Viser IP-adressen på det offentlige netværk. Public port Viser tallet for offentlige protokolport. Private address Viser IP-adressen på det private netværk. Private port Viser tallet for den private protokolport.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh routing ip ospf add neighbor
Tilf?jer OSPF-nabo.
netsh interface show
Viser oplysninger.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.062
18564

Securely delete data from hard drives with DiskPart via command prompt!

Folder vs. Folder and Compare if search for similar images?

Generate random numbers in the command prompt or batch file!

Can I use the window text readout tool on Windows 11?

Does the energy efficiency improvement tool work on MS Windows 11?

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows 10 and 11 Tablets and PC?(0)