NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Format: show interface [name=] Parametre: Tag Værdi name - navnet på grænsefladen. Bemækninger: Viser konfigurationen af netværksadresseoversættelse (NAT) for den angivne grænseflade. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Mode Angiver, om grænsefladen kører i enten fuldstændig tilstand (oversættelse af både IP-adresse og port) kun oversættelsestilstand med adresse, privat tilstand, fuldstændig tilstand med firewall, tilstand med adresse og firewall eller tilstand kun med firewall. Protocol Viser den brugte protokoltype til NAT-porttilknytning. Public address Viser IP-adressen på det offentlige netværk. Public port Viser tallet for offentlige protokolport. Private address Viser IP-adressen på det private netværk. Private port Viser tallet for den private protokolport.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh firewall set
Indstiller firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf add neighbor
Tilf?jer OSPF-nabo.
netsh interface show
Viser oplysninger.
netsh routing ipx sap delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.171
18564

Corona KO 3D virus high score table!

 /

Wie viele Internet Browser sollte ich nutzen, (Beste, Schlechteste, Schnellste)?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Windows 7 Product Key ändern?

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10/11!

 /

Kann ich das Mausrad-Weiterleitungs-Tool auf Windows 11 einsetzen?

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Windows 11 and 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

Turn off and on the smileys / emojis in MS Office Word, Excel, ...!

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /