NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Bruk: show interface [name=] Parametere: Kode Verdi navn - Navnet på grensesnittet. Merknader: Viser NAT-konfigurasjon (Network Address Translation) for det angitte grenssesnittet. Informasjonen som vises for denne kommandoen, består av følgende: Felt- Beskrivelse ----------- ----------- - Modus Indikerer om grensesnittet opererer i full modus (både IP-adresseoversettelse og portoversettelse), "bare adresse"-oversettelsesmodus, privat modus, full modus med brannmur, "bare adresse"-modus med brannmur eller "bare brannmur"-modus. Protokoll Viser protokolltypen som brukes for NAT-porttilordning. Offentlig adresse Viser IP-adressen for det offentlige nettverket. Offentlig port Viser den offentlige protokollporten med nummer. Privat adresse Viser IP-adressen for det private nettverket. Privat port Viser den private protokollporten med nummer.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - kommando Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Endrer en ikke-fast netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser informasjon.
netsh firewall set
Angir brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf add neighbor
Legger til ospf-nabo.
netsh interface show
Viser informasjon.
netsh routing ipx sap delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.187
18623

How can I display a directory with many subdirectorys, (Windows, all)?

 /

Will Windows 11 be without a classic desktop?

 /

Hat Windows 11 eine Datenträgerbereinigung für Festplatten?

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

What are variables?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Export Explorer directory content and tree view under Windows 11, 10 and 8.1?

 /

How can I query or find out the shipment number on ebay.com?

 /

Open Internet Options in Windows 11!

 /

Windows 10/11 delay while typing?

 /

Improve horizontal scrolling with the mouse wheel!

 /