NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Kullanım: show interface [name=] Açıklamalar: Ağ adresi çevirisi (NAT) genel yapılandırmasını gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Mod Arabirimin çalıştığı modu belirtir. Tam mod (IP adresi ve bağlantı noktası çevirisi), yalnızca adres çevirisi veya özel mod. İletişim Kuralı NAT bağlantı noktası eşleştirmesi için kullanılan iletişim kuralı türünü gösterir. Ortak adres Ortak ağ IP adresini gösterir. Ortak Bağlantı Noktası Ortak iletişim kuralı bağlantı noktasını numarasına göre gösterir. Özel Adres Özel ağ IP adresini gösterir Özel Bağlantı Noktası Özel iletişim kuralı bağlantı noktasını numarasına göre gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Kal?c? olmayan bir netmgmt yolunu de?iºtirir.
netsh ras aaaa show
Bilgi gösterir.
netsh firewall set
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf add neighbor
OSPF komºusu ekler
netsh interface show
Bilgi gösterir.
netsh routing ipx sap delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.171
19132

Modify Auto-Play settings in Windows 10/11, (enable turn off)!

 /

Wofür eine 3D Uhr für Windows, ich habe eine einfache Digitaluhr am Arm?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Compress and unzip the files under Windows 11!

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /

What are address classes?

 /

Desktop Verknüpfung zum Windows 8.1, 8 und 10 Wartungscenter!

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

Wie kann ich den Maus-Zeiger Stick mit Windows starten lassen!

 /

Windows Druckreihenfolge ändern für Programme!

 /