netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Kullanım: add neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametreler: Etiket Değer name - OSPF arabiriminin adı. addr - OSPF arabiriminin IP adresi. nbraddr - Eklemek istediğiniz komşunun IP adresi. IP adresi, NBMA ağında komşu yönlendiricinin IP arabirim adresidir. Bu, komşunun OSPF yönlendiricisi kimliği değildir. nbrprio - Komşunun OSPF yönlendiricisi önceliği. Listelenen her yönlendiricinin belirlenmiş bir yönlendirici olmak için uygunluğu tanımlanmalıdır. Bir arabirim yayın olmayan bir ağa eklendiğinde yönlendirici, belirlenmiş yönlendirici bulununcaya kadar yalnızca belirlenmiş bir yönlendirici olmaya uygun komşulara merhaba paketleri yollar. Bir komşu belirlenmiş yönlendirici olmaya yönlendirici önceliği 1 veya daha büyükse uygundur. Açıklamalar: OSPF yönlendiricisinin IP adresini NBMA bağlantısının diğer ucunda ekler. Örnekler: add neighbor "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR


Quick - Link:
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
6over4 arabirimi oluºturur.
netsh routing ip rip show global
Genel RIP genel parametrelerini gösterir
netsh p2p pnrp peer delete
Girdiler siler.
netsh routing ip nat add ftp
FTP proxy'yi etkinleºtirir.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOSPF komºusu ekler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.077
15220
Windows 11 taskbar is not transparent? How can I find pictures with Find.Same.Images.OK! Ist wirklich das neue Windows 11 installiert? Delete confirmation Windows 11! Restart programs from the Windows taskbar! Popup-Menüs im Alternativem Dateimanager für Windows OS! Recognize 32 bit programs x32, x86 under Windows 11? WinBin2Iso Video! Übertragene Datenmenge unter Windows 11 pro Anwendung erkennen! Show System Volume Information in Explorer View the Quad Explorer!(0)