netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Použití: add neighbor [name=]<řetězec> [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní OSPF. addr - Adresa IP rozhraní OSPF. nbraddr - Adresa IP souseda, kterého chcete přidat. Adresa IP je adresou rozhraní protokolu IP sousedního směrovače v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače OSPF souseda. nbrprio - Priorita směrovače OSPF souseda. Pro každý uvedený směrovač musí být definována oprávnění tohoto směrovače stát se vyhrazeným směrovačem. Když se objeví rozhraní k síti bez všesměrového vysílání, odešle směrovač pakety signálu hello pouze těm sousedům, kteří se mohou stát vyhrazenými směrovači, dokud nebude odhalena identita vyhrazeného směrovače. Soused se může stát vyhrazeným směrovačem, pokud priorita jeho směrovače má hodnotu 1 nebo vyšší. Poznámky: Přidá adresu IP směrovače OSPF na druhý konec propojení NBMA. Příklady: add neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá souseda OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá souseda OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.062
15371

What is a tablet?

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

Windows Uhr für Halloween Desktop Wallpaper, mit portablen Kürbissen!

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Brightness adjustment Windows 10, without screen control?

 /

Modify the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to?

 /

Tool with directories can be displayed and edited at the same time!

 /

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Turn off automatically adjusts the date and time in Windows 10!

 /