NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Použití: add neighbor [name=]<řetězec> [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní OSPF. addr - Adresa IP rozhraní OSPF. nbraddr - Adresa IP souseda, kterého chcete přidat. Adresa IP je adresou rozhraní protokolu IP sousedního směrovače v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače OSPF souseda. nbrprio - Priorita směrovače OSPF souseda. Pro každý uvedený směrovač musí být definována oprávnění tohoto směrovače stát se vyhrazeným směrovačem. Když se objeví rozhraní k síti bez všesměrového vysílání, odešle směrovač pakety signálu hello pouze těm sousedům, kteří se mohou stát vyhrazenými směrovači, dokud nebude odhalena identita vyhrazeného směrovače. Soused se může stát vyhrazeným směrovačem, pokud priorita jeho směrovače má hodnotu 1 nebo vyšší. Poznámky: Přidá adresu IP směrovače OSPF na druhý konec propojení NBMA. Příklady: add neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá souseda OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá souseda OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.171
15371

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Desktop Notizen am Windows Desktop als Desktop Programm!

 /

Hilfe, hab Probleme beim Umstellen von "XP Outlook Express" nach "Windows 7 Live Mail"!

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Should I install 32 bit or 64 bit Windows 10, x64 vs x32!

 /

If delete the desktop icon layout, activate the confirm deletion message!

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Show the directory size / number of files in a column, does that work?

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Touch, Touch Multi Touch Test for Free!

 /

Identify network problems with Windows Command Prompt (10,8,1,7)!

 /