netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Použití: add neighbor [name=]<řetězec> [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní OSPF. addr - Adresa IP rozhraní OSPF. nbraddr - Adresa IP souseda, kterého chcete přidat. Adresa IP je adresou rozhraní protokolu IP sousedního směrovače v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače OSPF souseda. nbrprio - Priorita směrovače OSPF souseda. Pro každý uvedený směrovač musí být definována oprávnění tohoto směrovače stát se vyhrazeným směrovačem. Když se objeví rozhraní k síti bez všesměrového vysílání, odešle směrovač pakety signálu hello pouze těm sousedům, kteří se mohou stát vyhrazenými směrovači, dokud nebude odhalena identita vyhrazeného směrovače. Soused se může stát vyhrazeným směrovačem, pokud priorita jeho směrovače má hodnotu 1 nebo vyšší. Poznámky: Přidá adresu IP směrovače OSPF na druhý konec propojení NBMA. Příklady: add neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá souseda OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá souseda OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.171
15371

After upgrade, user switching does not show why Windows 10?

 /

Einfaches Ein- und Ausschalten des Sperrbildschirms mit NoLockScreen.OK!

 /

Computer per USB verbinden, oder ein Netzwerk realisieren, aber wie?

 /

Windows 10 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!

 /

Drucken Sie, was Sie in den Datei Explorer Ansichten sehen!

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 10?

 /

Was ist eine Cortana?

 /

Unter Windows-10 als Lila Datei-Explorer!

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Anpassen von Windows SmartScreen in Win 8.1 und 8 / 10 (ausschalten, deaktivieren)!

 /

Vollständige Prüfung auf Trojaner, Viren und Ransomware starten! 

 /