NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Použití: add neighbor [name=]<řetězec> [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní OSPF. addr - Adresa IP rozhraní OSPF. nbraddr - Adresa IP souseda, kterého chcete přidat. Adresa IP je adresou rozhraní protokolu IP sousedního směrovače v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače OSPF souseda. nbrprio - Priorita směrovače OSPF souseda. Pro každý uvedený směrovač musí být definována oprávnění tohoto směrovače stát se vyhrazeným směrovačem. Když se objeví rozhraní k síti bez všesměrového vysílání, odešle směrovač pakety signálu hello pouze těm sousedům, kteří se mohou stát vyhrazenými směrovači, dokud nebude odhalena identita vyhrazeného směrovače. Soused se může stát vyhrazeným směrovačem, pokud priorita jeho směrovače má hodnotu 1 nebo vyšší. Poznámky: Přidá adresu IP směrovače OSPF na druhý konec propojení NBMA. Příklady: add neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá souseda OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá souseda OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.171
15371

QuickTextPaste Video!

 /

Wie ändert man den Administrator in Windows 11, 10, ...?

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

Enable / Turn off Virtualization on Windows 10 / 11 or Server 2019, can I do?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Kostenlos den Firefox Portable downloaden!

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Search without subfolders in the File Explorer search Windows 10!

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

Adjust the size of the new Windows 11 screen / touch keyboard!

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /