NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Format: add neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på OSPF-grænsefladen. addr - IP-adressen på OSPF-grænsefladen. nbraddr - IP-adressen på naboen, som du vil tilføje. IP-adressen er IP-adressen på naborouterens grænseflade på NBMA- netværket. Dette er ikke OSPF-router-id'et til naboen. nbrprio - OSPF-routerprioriteten til naboen. For hver router der angives, skal routerens kvalifikationer til at blive en udpeget server defineres. Når en grænseflade til et ikke-broadcast netværk dukker up, sender routeren kun 'hello'-pakker til de naboer, der er kvalificerede til at blive en udpeget router indtil identiteten af den udpegede router opdages. En nabo er kvalificeret til at blive en udpeget router, hvis dens routerprioritet er 1 eller højere. Kommentarer: Tilføjer IP-adressen på OSPF-routeren i den anden ende af NBMA-forbindelsen. Eksempler: add neighbor "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer OSPF-nabo. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip autodhcp
?ndringer til 'netsh routing ip autodhcp'-konteksten.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Opretter en 6over4-gr?nseflade.
netsh routing ip rip show global
Viser globale RIP-parametre.
netsh p2p pnrp peer delete
Sletter poster.
netsh diag show computer
Viser oplysninger om computeren.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer OSPF-nabo. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.186
15000

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

See list of all installed fonts under Windows 10/11 (+ 4K problem)!

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Verwenden von Batchdatei Datei zum Starten von mehreren Programmen!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

How long do SSDs really last?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows 10/11?

 /

Wo kann ich die System Ressourcen unter Windows 11, 10, ... sehen?

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

Can I customize what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /