netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Format: add neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på OSPF-grænsefladen. addr - IP-adressen på OSPF-grænsefladen. nbraddr - IP-adressen på naboen, som du vil tilføje. IP-adressen er IP-adressen på naborouterens grænseflade på NBMA- netværket. Dette er ikke OSPF-router-id'et til naboen. nbrprio - OSPF-routerprioriteten til naboen. For hver router der angives, skal routerens kvalifikationer til at blive en udpeget server defineres. Når en grænseflade til et ikke-broadcast netværk dukker up, sender routeren kun 'hello'-pakker til de naboer, der er kvalificerede til at blive en udpeget router indtil identiteten af den udpegede router opdages. En nabo er kvalificeret til at blive en udpeget router, hvis dens routerprioritet er 1 eller højere. Kommentarer: Tilføjer IP-adressen på OSPF-routeren i den anden ende af NBMA-forbindelsen. Eksempler: add neighbor "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR


Quick - Link:
netsh routing ipx show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Opretter en 6over4-gr?nseflade.
netsh routing ip rip show global
Viser globale RIP-parametre.
netsh p2p pnrp peer delete
Sletter poster.
netsh diag show computer
Viser oplysninger om computeren.
netsh routing ip nat add ftp
Aktiverer FTP-proxy'en.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQTilf?jer OSPF-nabo. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.061
15000

Crack the facebook.de password if I forgot the password?

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

Why the stress test for the Windows computer?

Toolbar aktivieren bei Firefox, bitte um Hilfe?

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!(0)