NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Sposób użycia: add neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu OSPF. addr - Adres IP interfejsu OSPF. nbraddr - Adres IP sąsiada, którego chcesz dodać. Adres IP to adres interfejsu routera sąsiada w sieci NBMA. Nie jest to identyfikator routera OSPF sąsiada. nbrprio - Priorytet routera OSPF sąsiada. Dla każdego z wymienionych routerów należy zdefiniować prawo danego routera do stania się routerem wyznaczonym. Kiedy pojawia się interfejs z siecią nieemisyjną, router wysyła pakiety powitania tylko do tych sąsiadów, którzy mają prawo zostać routerem wyznaczonym, dopóki nie zostanie wykryta tożsamość routera wyznaczonego. Sąsiad ma prawo zostać routerem wyznaczonym, jeśli jego jego priorytet routera wynosi 1 lub więcej. Uwagi: dodaje adres IP routera OSPF na drugim końcu łącza NBMA. Przykłady: add neighbor "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje sąsiada protokołu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip add rtmroute
Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.
netsh interface ipv6 add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip rip show flags
Wyświetla flagi RIP ustawione dla podanych interfejsów.
netsh p2p pnrp peer delete
Usuwa wpisy.
netsh diag show dhcp
Wyświetla serwery DHCP dla każdej z kart.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje sąsiada protokołu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.233
16391

Was ist Invisalign?

 /

In Windows 11 Microsoft Konto zu lokaler Benutzer und zurück!

 /

How to open and edit PSD file?

 /

Freigabe und Laufwerks, Netzwerk Passwörter speichern!

 /

How does the Snap window works under Windows 11, activate / deactivate?

 /

Wie verschiebe ich Apps auf einen neuen virtuellen Desktop unter Windows 11/10? 

 /

What is a hard drive volume?

 /

With the software you can compare all image formats!

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /

Mouse Cursor Hide Disable and Options via the Windows taskbar!

 /

Can I filter certain file types in the folder contents printing?

 /

The Quad Explorer on Windows 10/11 as a portable app in the Startup folder!

 /