NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add 6over4tunnel - Tworzy interfejs 6over4. add address - Dodaje adres IPv6 do interfejsu. add dns - Dodaje statyczny adres serwera DNS. add prefixpolicy - Dodaje wpis zasad prefiksu. add route - Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie. add v6v4tunnel - Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD

netsh interface ipv6 add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group resolve
Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres.
netsh show helper
Wyświetla listę pomocników najwyższego poziomu.
netsh routing ip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh interface ipv6 install
Instaluje IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa delete authserver
Usuwa serwer RADIUS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add.htm
0.031

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Wo ist WordPad in Windows 10, (finden , öffnen)?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

What is a Trial version?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Unterschied zwischen Favoriten und Lesezeichen?

 /

Nach Download Fehlermeldung: Keine gültige Win32-Anwendung, warum!

 /