netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Sposób użycia: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. precedence - Wartość pierwszeństwa w tabeli zasad używana dla sortowania adresów docelowych. label - Wartość etykiety umożliwiająca używanie zasad preferujących dany prefiks adresów źródłowych z prefiksem adresów docelowych. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ipx rip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.233
16384

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows-8 ?

 /

Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option?

 /

What is a file extension, file suffix?

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /

Direct access to the switch-off, standby, logout, hibernation!

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

What is a SD memory card?

 /

Quad-Explorer Q-Dir als vertrauenswürdige Anwendung unter Windows-10!

 /

Bei Windows-10 den vollständigen Pfad in der Explorer Titelleiste sehen, aber wie?

 /

RGB Pixel to Negativ!

 /

Hybrider Ruhezustand Einstellungen in Windows 10 (ausschalten, deaktivieren)?

 /