NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Sposób użycia: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. precedence - Wartość pierwszeństwa w tabeli zasad używana dla sortowania adresów docelowych. label - Wartość etykiety umożliwiająca używanie zasad preferujących dany prefiks adresów źródłowych z prefiksem adresów docelowych. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ipx rip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.186

Herunterfahren, Abmelden, Neustart im Windows 8.1 / 10 Tray-Bereich!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Die wichtigsten Tastenkürzel im Internet Explorer, mit Erklärung?

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /