NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Sposób użycia: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. precedence - Wartość pierwszeństwa w tabeli zasad używana dla sortowania adresów docelowych. label - Wartość etykiety umożliwiająca używanie zasad preferujących dany prefiks adresów źródłowych z prefiksem adresów docelowych. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Dodaje zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.
netsh interface portproxy reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ipx rip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Dodaje wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.14
16384

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Die Digitale Desktop Uhr mit Windows starten lassen!

 /

Difference zip directory and directory!

 /

Wenn das Windows 10 träger und träger wird?

 /

Windows 10/11 create / enable guest account, user to guest, can I?

 /

Die erweiterte Freigabe in Windows-7 einrichten?

 /

Denselben Text gleichzeitig in mehrere Excel-Zellen einfügen!

 /

Kann ich denn Duplikate entfernen, loswerden, bzw. deinstallieren?

 /

What is a joystick?

 /

Set maximum password age / expiration date via Windows PowerShell!

 /

Why you cannot completely uninstall Internet Explorer!

 /

Windows-7, das Farbschema wurde geändert?

 /