netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Format: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal oprettes en politik for. precedence - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til sortering af destinationsadresser. label - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et destinationsadressepræfiks. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser for et bestemt præfiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh firewall
?ndringer til 'netsh firewall'-konteksten.
netsh routing ip nat set global
Angiver globale NAT-parametre.
netsh interface portproxy show all
Viser alle proxyparametre for en port.
netsh routing ipx rip set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx show
Viser oplysninger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.109
16498

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

Brightness adjustment Windows 10, without screen control?

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Verwenden von SCHTASK zum Auto Starten von Windows Programmen!

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Windows-Explorer als Standard Dateimanager!

 /

Translate text from clipboard!

 /

Permanently turn off Windows 10 Defender!

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows taskbar icons!

 /

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /

Kann ich den Win-7 Release Kandidaten für immer nutzten?

 /