NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Format: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal oprettes en politik for. precedence - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til sortering af destinationsadresser. label - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et destinationsadressepræfiks. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser for et bestemt præfiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh firewall
?ndringer til 'netsh firewall'-konteksten.
netsh routing ip nat set global
Angiver globale NAT-parametre.
netsh interface portproxy show all
Viser alle proxyparametre for en port.
netsh routing ipx rip set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm

0.061

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

Windows-10 change keyboard settings, how to (language, settings)?

 /

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

So viele Ordner im Verzeichnisbaum vom Windows-10 Explorer, warum?

 /

Biometrisches Passbild Photo selbst erstellen, kann ich das?

 /

Restore Desktop Icons Problem in DesktopOK and Overwrite!

 /

Probleme bei Pfaden mit Leerzeichen und Umgebungsvariablen gelöst!

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /