NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer firewall-konfiguration. delete - Sletter firewall-konfiguration. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller firewall-konfiguration til standardindstillinger. set - Indstiller firewall-konfiguration. show - Viser firewall-konfiguration. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / FIREWALL

netsh firewall - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh firewall'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p group show acl
Viser ACL-oplysninger.
netsh winsock dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip delete boundary
Sletter en multicast-omr?degr?nse fra en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 install
Installerer IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Viser oplysninger.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/firewall.htm
0.093

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

How to Switch users in windows 7 without logging off ?

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

Programme über das To-Tray Menü beenden!

 /