NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til brannmurkonfigurasjon. delete - Sletter brannmurkonfigurasjon. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. set - Angir brannmurkonfigurasjon. show - Viser branmurkonfigurasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / FIREWALL

netsh firewall - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh firewall". / Windows 2000/XP
netsh, firewall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p group show acl
Viser ACL-informasjon.
netsh winsock dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip delete boundary
Sletter en grenselinje for multicast-omr?de fra et grensesnitt.
netsh interface ipv6 install
Installerer IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Viser informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh firewall". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall.htm
0.234
14082

Speicherplatz Belegung Ausdruck und Druckvorschau!

 /

Close hanging programs, apps and processes on Windows! 

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

What is the eagle search system?

 /

Windows 10 ISO Installations DVD mit allen Updates, Download?

 /

Q-Dir autostart under Windows 10, 8.1, ... and auto update!

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /

Biometrisches Passbild Photo selbst erstellen, kann ich das?

 /

Beim Firefox Internet Browser Cache bereinigen, aber wie?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /