NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til brannmurkonfigurasjon. delete - Sletter brannmurkonfigurasjon. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. set - Angir brannmurkonfigurasjon. show - Viser branmurkonfigurasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / FIREWALL

netsh firewall - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh firewall". / Windows 2000/XP
netsh, firewall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p group show acl
Viser ACL-informasjon.
netsh winsock dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip delete boundary
Sletter en grenselinje for multicast-omr?de fra et grensesnitt.
netsh interface ipv6 install
Installerer IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Viser informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh firewall". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall.htm
0.171
14082

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Export Explorer directory content and tree view under Windows 11, 10 and 8.1?

 /

How to run an app as a different user in MS Windows 11/10!

 /

What is Synchronize (sync)?

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Directly to the Windows 11 WiFi settings as a shortcut!

 /

APPs Windows 10 Benachrichtigungen deaktivieren und anpassen!

 /

Folder comparisons in Quad Explorer Q-Dir for Windows?

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Desktop Kalendar in der Desktop Taskleisten für Windows 11, 10, ... und MS Server OS!

 /

Problems opening docx documents with old MS Office Word!

 /

Pause the Windows 11 auto updates for up to 5 weeks!

 /