NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete allowedprogram - Sletter konfigurasjon for brannmurtillatte programmer. delete portopening - Sletter portkonfigurasjon for brannmur.

NETSH / FIREWALL / DELETE

netsh firewall delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter brannmurkonfigurasjon. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser registrerte nodenavn.
netsh diag show news
Viser navn og portnummer for nyhetsserveren.
netsh routing ip nat delete h323
Deaktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ipx rip add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall/delete.htm
0.062

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

VHD, what is this file?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Ich kann die Bytes auf meinem Windows 10 PC nicht finden?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Wo kann ich den Sendungsstatus von hermes.de oder DHL.de abfragen?

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /