NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete allowedprogram - Sletter konfigurasjon for brannmurtillatte programmer. delete portopening - Sletter portkonfigurasjon for brannmur.

NETSH / FIREWALL / DELETE

netsh firewall delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter brannmurkonfigurasjon. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser registrerte nodenavn.
netsh diag show news
Viser navn og portnummer for nyhetsserveren.
netsh routing ip nat delete h323
Deaktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ipx rip add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall/delete.htm
0.077

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /