netsh » p2p » pnrp » peer » show » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show registration ? Bruk: show registration [[cloud=]] Parametere: cloud - Skyen de registrerte navnene skal vises for. Standardverdien er alle skyer. Merknader: Lister opp nodenavn registrert av denne forekomsten av netsh. Eksempler: show registration cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW / REGISTRATION


Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show
Viser informasjon.
netsh interface ipv6 delete neighbors
Sletter nabohurtigbufferen for IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Sletter informasjon om ruteroppdagelse.
netsh diag show version
Viser Windows- og WMI-versjonen.
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurasjonsskript.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser registrerte nodenavn. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show/registration.htm
0.061
16385

How quickly does the Windows 10 operating system start?

Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien ohne Microsoft Office öffnen!

Take over the directory when starting the terminal APP!

Windows 10 is getting slower, why?

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10/11?(0)