NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DUMP

netsh routing ip nat dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add interface
Aktiverer OSPF p? det angitte grensesnittet.
netsh interface set interface
Angir grensesnittparametere.
netsh routing ipx sap add filter
Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras show authtype
Viser godkjenningstyper som er aktiverte.
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-tilkoblinger.
netsh routing ip rip add announcefilter
Legger til et filter for ruter som annonseres p? et grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/dump.htm
0.186
14377

Corona KO 3D Viren-Highscore-Tabelle!

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

A silver mouse pointer with the appropriate size!

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Die Kategorie Desktop Uhren auf Software OK!

 /

Can I change drive letter name in Windows 10 / 11, how to?

 /

What is the presentation program?

 /

Activate Windows Defender Application Guard!

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 / 11 see how does it work?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Download the free energy optimization tool for Windows 11, 10, ... !

 /

Langsame Datenübertragung im Heimnetzwerk am Notebook, Laptop, oder PC?

 /