NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DUMP

netsh routing ip nat dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add interface
Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.
netsh interface set interface
Nastaví parametry rozhraní.
netsh routing ipx sap add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras show authtype
Zobrazí právě povolené typy ověření.
netsh interface ip show udpconn
Zobrazí připojení UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/dump.htm
0.046

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Defragmenter in Windows 8, 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Was macht der Smart Screen unter Windows, wofür, warum?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /