netsh » routing » ip » nat » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DUMP


Quick - Link:
netsh routing ip ospf add interface
Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.
netsh interface set interface
Nastaví parametry rozhraní.
netsh interface ip show udpconn
Zobrazí připojení UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/dump.htm
0.061
14821

Why the stress test for the Windows computer?

Toolbar aktivieren bei Firefox, bitte um Hilfe?

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

Was ist phishing, fischen im Internet?

Help, can not customize the language on Samsung mobile phone with Android!

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?(0)