NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface set interface ? Použití set interface [name = ] název rozhraní [ [admin = ] ENABLED|DISABLED [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED [newname = ] nový název ] Nastaví parametry rozhraní. název rozhraní - název rozhraní admin - Zda má být rozhraní povoleno (pouze u sítí jiných než LAN). connect - Zda má být rozhraní připojeno (pouze u sítí jiných než LAN). newname - nový název rozhraní (pouze u sítí LAN) Poznámky: - Musí být určena aspoň jedna možnost mimo název. - Je-li určena možnost connect = CONNECTED, bude rozhraní automaticky povoleno, i když bude určena možnost admin = DISABLED.

NETSH / INTERFACE / SET / INTERFACE

netsh interface set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví parametry rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/set/interface.htm

0.062

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

Erzwingen der Aktualisierung bei Änderungen der lokalen Gruppenrichtlinien in Windows 8.1!

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

Wo finde ich den PC Leistungsindex in Windows 8 (8.1, 10) (Computer, Bewertung)?

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar, How-To?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /