NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface set interface ? Použití set interface [name = ] název rozhraní [ [admin = ] ENABLED|DISABLED [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED [newname = ] nový název ] Nastaví parametry rozhraní. název rozhraní - název rozhraní admin - Zda má být rozhraní povoleno (pouze u sítí jiných než LAN). connect - Zda má být rozhraní připojeno (pouze u sítí jiných než LAN). newname - nový název rozhraní (pouze u sítí LAN) Poznámky: - Musí být určena aspoň jedna možnost mimo název. - Je-li určena možnost connect = CONNECTED, bude rozhraní automaticky povoleno, i když bude určena možnost admin = DISABLED.

NETSH / INTERFACE / SET / INTERFACE

netsh interface set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví parametry rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví parametry rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/set/interface.htm
0.249
15405

Always confirm directory in Windows 10 Internet-Explorer before download file, can I?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

Nach Windows 10 Update kein CD/DVD Laufwerk im MS-Explorer!

 /

Windows notification area meaning?

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

AHCI oder IDE, Was ist besser?

 /

Apps mit Zugriff auf mein Google Konto Einstellungen blockieren?

 /

Nach Update von Win-10 kein Platz auf der Festplatte, was nun?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /