NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface set interface ? Použití set interface [name = ] název rozhraní [ [admin = ] ENABLED|DISABLED [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED [newname = ] nový název ] Nastaví parametry rozhraní. název rozhraní - název rozhraní admin - Zda má být rozhraní povoleno (pouze u sítí jiných než LAN). connect - Zda má být rozhraní připojeno (pouze u sítí jiných než LAN). newname - nový název rozhraní (pouze u sítí LAN) Poznámky: - Musí být určena aspoň jedna možnost mimo název. - Je-li určena možnost connect = CONNECTED, bude rozhraní automaticky povoleno, i když bude určena možnost admin = DISABLED.

NETSH / INTERFACE / SET / INTERFACE

netsh interface set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví parametry rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví parametry rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/set/interface.htm
0.155
15405

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows 11, 10, ... OS?

 /

Wie kann ich Benutzerpasswörter auf Windows 7 ändern, ohne das aktuelle Kennwort zu kennen?

 /

Befehlszeile um leere Ordner zu löschen Windows 11, 10, ....!

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, can I do?

 /

Langsame Datenübertragung im Heimnetzwerk am Notebook, Laptop, oder PC?

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10 / 11?

 /

Autodesk and AutoCad what kind of programs are they?

 /

BitBlt Paint Speed Test for GPU on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /