NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface set interface ? Použití set interface [name = ] název rozhraní [ [admin = ] ENABLED|DISABLED [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED [newname = ] nový název ] Nastaví parametry rozhraní. název rozhraní - název rozhraní admin - Zda má být rozhraní povoleno (pouze u sítí jiných než LAN). connect - Zda má být rozhraní připojeno (pouze u sítí jiných než LAN). newname - nový název rozhraní (pouze u sítí LAN) Poznámky: - Musí být určena aspoň jedna možnost mimo název. - Je-li určena možnost connect = CONNECTED, bude rozhraní automaticky povoleno, i když bude určena možnost admin = DISABLED.

NETSH / INTERFACE / SET / INTERFACE

netsh interface set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví parametry rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/set/interface.htm
0.171
15405

Is my Windows 10 up to date, can I see?

 /

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

 /

What is a pixel?

 /

Wie erzwinge ich den Standby, ich will in Windows-7/10 nicht immer zum Ruhezustand?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

How to open Windows 8.1 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Verzeichnisstruktur ohne Dateien kopieren CMD.EXE?

 /

How to open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

What is a blue screen?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Windows-10 Eingabeaufforderung, bzw. cmd.exe als Administrator starten!

 /