netsh » interface » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set credentials - Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní. set interface - Nastaví parametry rozhraní.

NETSH / INTERFACE / SET


Quick - Link:
netsh routing ipx rip show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show offload
Zobrazí informace o zatížení.
netsh p2p pnrp cloud show
Zobrazí informace.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokol igmp na určeném rozhraní.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/set.htm
0.062
14023

Das Windows 11 spart Platz bei der Installation!

Scrollbalken in den Windows 11 Einstellungen immer anzeigen?

Add my text plus what is in the clipboard, example!

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!

Command prompt administrator windows 11?

Change the language in QuickTextPaste!(0)