NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show activeservers - Čeká na inzerování serverů RAS. show authmode - Zobrazí režim ověřování. show authtype - Zobrazí právě povolené typy ověření. show client - Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. show link - Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show multilink - Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show registeredserver - Zobrazí, zda je počítač registrována jako server RAS v aktivním adresáři dané domény. show tracing - Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. show user - Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.061

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /

How to automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

Wie lange dauert die Installation von Windows 8.1 und 8?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

Schnellstartleiste (Quick Launch) in Windows 7 aktivieren, einrichten, aber wie?

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /