netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show activeservers - Čeká na inzerování serverů RAS. show authmode - Zobrazí režim ověřování. show authtype - Zobrazí právě povolené typy ověření. show client - Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. show link - Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show multilink - Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show registeredserver - Zobrazí, zda je počítač registrována jako server RAS v aktivním adresáři dané domény. show tracing - Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. show user - Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.311
11392

Access quick links, find the directory in file explorer views, can I!

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Windows 32bit Treiber unter Windows x64?

 /

Ist mein Windows 10 aktiviert, wo kann ich es sehen?

 /

Neue Lösung Windows 10 Konten hinzufügen und löschen!

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Windows 8.1, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

Kann ich Magische Maus Spuren auf dem Multi Monitor unter Windows 10/7 verwenden?

 /

Hot Tip Windows 10 Activate classic GodMode!

 /

USA Football Maus Spuren!

 /

Screenshot Problem in ExperienceIndexOK (behoben)?

 /