NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show activeservers - Čeká na inzerování serverů RAS. show authmode - Zobrazí režim ověřování. show authtype - Zobrazí právě povolené typy ověření. show client - Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. show link - Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show multilink - Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show registeredserver - Zobrazí, zda je počítač registrována jako server RAS v aktivním adresáři dané domény. show tracing - Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. show user - Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.234
11392

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Customize the Windows 8.1 / 10 desktop!

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Windows Y Menü als Alternative zum Windows-X Menü (10, 8.1, 7)!

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to customize the name?

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Volume control in the notification area of ​​the taskbar activate / deactivate!

 /

Find Important System Properties in Windows 10!

 /

Wie kann ich Windows-7 Sprachdateien, bzw. Sprach-Pakete installieren?

 /

Over 1000 snowflakes on the Windows desktop with low CPU load!

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /