NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show activeservers - Čeká na inzerování serverů RAS. show authmode - Zobrazí režim ověřování. show authtype - Zobrazí právě povolené typy ověření. show client - Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. show link - Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show multilink - Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show registeredserver - Zobrazí, zda je počítač registrována jako server RAS v aktivním adresáři dané domény. show tracing - Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. show user - Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.217
11392

Müssen 32 Bit Programme im Ordner Programme x86 gespeichert werden?

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 10!

 /

Kann man den System Administrator auch unter Windows-10 aktivieren?

 /

Easy ways to get the Windows 10 product key (not a hack)!

 /

If delete the desktop icon layout, activate the confirm deletion message!

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /