netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show activeservers - Čeká na inzerování serverů RAS. show authmode - Zobrazí režim ověřování. show authtype - Zobrazí právě povolené typy ověření. show client - Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. show link - Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show multilink - Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show registeredserver - Zobrazí, zda je počítač registrována jako server RAS v aktivním adresáři dané domény. show tracing - Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. show user - Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

NETSH / RAS / SHOW


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.061
11392

Wie kann ich mit Facebook.de telefonischen Kontakt aufnehmen,wo ist der Telefon-Kontakt auf der Seite zu finden?

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

Who needs this stopwatch for Windows 11, 10, ... etc?

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!(0)