netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show activeservers - Čeká na inzerování serverů RAS. show authmode - Zobrazí režim ověřování. show authtype - Zobrazí právě povolené typy ověření. show client - Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači. show link - Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show multilink - Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP show registeredserver - Zobrazí, zda je počítač registrována jako server RAS v aktivním adresáři dané domény. show tracing - Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. show user - Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registruje název partnera.
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.233
11392

What is a SD memory card?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

Icon Größe speichern aktivieren bei allen MS-Windows-OS!

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and directorys on Windows OS. 

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, can I customize numbers formats?

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

Einfaches Öffnen von Duplikaten, oder Löschen von Bildern!

 /

Remote Desktop in Windows-10 Home ermöglichen, aber wie?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Übersetzen der Texte aus der Zwischenablage!

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /