NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] uživ_jméno [mode = ] PERMIT|REPORT ] Zobrazí uživatelské vlastnosti RAS. name - přihlašovací jméno uživatele. Není-li zadáno, budou zobrazeni všichni uživatelé. mode - režim zobrazování informací. Není-li zadán, předpokládá se režim REPORT. REPORT - zobrazuje všech uživatelů. PERMIT - zobrazuje pouze uživatele, kteří mají oprávnění vytáčení PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.156

Quad-Explorer: Ordner-Größe in der Status-Leiste sehen!

 /

Hilfe, wie kann ich beim Löschen den Papierkorb umgehen?

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Korrekte Ordner für 32Bit Anwendungen unter Windows?

 /

How can I show the folders (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

How to do a double-click?

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /