NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] uživ_jméno [mode = ] PERMIT|REPORT ] Zobrazí uživatelské vlastnosti RAS. name - přihlašovací jméno uživatele. Není-li zadáno, budou zobrazeni všichni uživatelé. mode - režim zobrazování informací. Není-li zadán, předpokládá se režim REPORT. REPORT - zobrazuje všech uživatelů. PERMIT - zobrazuje pouze uživatele, kteří mají oprávnění vytáčení PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.046

Suchergebnis, Listenansicht vom Windows 8.1, 10 Explorer exportieren und drucken (xls, csv, txt. html) ?

 /

Ich habe Probleme mit Aero in Windows 7, wie kann ich diese beheben lassen?

 /

USA football mouse trails!

 /

Automatische Helligkeit aktivieren, deaktivieren am Samsung Handy?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Opens 4 times my computer, last setting is lost in File-Explorer-Views?

 /