netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] uživ_jméno [mode = ] PERMIT|REPORT ] Zobrazí uživatelské vlastnosti RAS. name - přihlašovací jméno uživatele. Není-li zadáno, budou zobrazeni všichni uživatelé. mode - režim zobrazování informací. Není-li zadán, předpokládá se režim REPORT. REPORT - zobrazuje všech uživatelů. PERMIT - zobrazuje pouze uživatele, kteří mají oprávnění vytáčení PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER


Quick - Link:
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.046
13916

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

Adjustments of the digital desktop CLOCK on Windows 11, 10, ...!

DPI setting option for windows on Windows 11!

Adjust date and time in Windows 11!

Reboot server via a desktop button in 3 seconds!

Use multiple clipboards under Windows!(0)