NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] uživ_jméno [mode = ] PERMIT|REPORT ] Zobrazí uživatelské vlastnosti RAS. name - přihlašovací jméno uživatele. Není-li zadáno, budou zobrazeni všichni uživatelé. mode - režim zobrazování informací. Není-li zadán, předpokládá se režim REPORT. REPORT - zobrazuje všech uživatelů. PERMIT - zobrazuje pouze uživatele, kteří mají oprávnění vytáčení PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.234
13916

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

WIA Standartprofile zum Scannen unter Windows festlegen, recht einfach!

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Ich habe eine Frage, kann jemand sehen, ob ich auf seinem facebook Profil war? Und wenn ja, wie?

 /

Classic address bar under Windows 10 instead of a new address line!

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Just test the RAM under Windows 10, 8.1, ... and Serven! 

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

 /

Must Windows 7, 8.1, or 10 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /