netsh ras show user - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] uživ_jméno [mode = ] PERMIT|REPORT ] Zobrazí uživatelské vlastnosti RAS. name - přihlašovací jméno uživatele. Není-li zadáno, budou zobrazeni všichni uživatelé. mode - režim zobrazování informací. Není-li zadán, předpokládá se režim REPORT. REPORT - zobrazuje všech uživatelů. PERMIT - zobrazuje pouze uživatele, kteří mají oprávnění vytáčení PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.171
13916

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Change if the calendar is displayed in Chinese!

 /

Turn off / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

Was ist Portable Freeware / Software?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Das automatische Ausschalten vom Bildschirm anpassen?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

Microsoft Security Essentials downloaden (kostenloser Virenschutz)!

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /