netsh ras show user - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] uživ_jméno [mode = ] PERMIT|REPORT ] Zobrazí uživatelské vlastnosti RAS. name - přihlašovací jméno uživatele. Není-li zadáno, budou zobrazeni všichni uživatelé. mode - režim zobrazování informací. Není-li zadán, předpokládá se režim REPORT. REPORT - zobrazuje všech uživatelů. PERMIT - zobrazuje pouze uživatele, kteří mají oprávnění vytáčení PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.186
13916

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

What is Virtual Memory?

 /

How can I display a directory with many subdirectorys, (Windows, all)?

 /

The cursor in text editors is too wide on Windows 10, why?

 /

Warum drehen sich die Herz-Flocken am Desktop?

 /

Can I change PDF output page size?

 /

Register all the fonts excluding installation, for other Windows programs, can I?

 /

Q-Dir full translation or only the strings with the customizes?

 /

Disable the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /