NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show user ? show user [ [name = ] uživ_jméno [mode = ] PERMIT|REPORT ] Zobrazí uživatelské vlastnosti RAS. name - přihlašovací jméno uživatele. Není-li zadáno, budou zobrazeni všichni uživatelé. mode - režim zobrazování informací. Není-li zadán, předpokládá se režim REPORT. REPORT - zobrazuje všech uživatelů. PERMIT - zobrazuje pouze uživatele, kteří mají oprávnění vytáčení PERMIT

NETSH / RAS / SHOW / USER

netsh ras show user - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/show/user.htm
0.156
13916

What is an Office Product Key Card?

 /

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10 / 11!

 /

Are there any problems with this images comparison tool on Windows 10/11?

 /

Clear the temporary Windows 10/11 directory!

 /

Let the digital desktop clock start with all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

The Administrator in Windows 10/11, and change Admin!

 /

Standardbibliotheken Windows 10 / 11 wiederherstellen!

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 11, 10, ... why?

 /

Schneewittchen Windows Desktop Uhr!

 /

Run Program Compatibility Troubleshooter on Windows 11!

 /

Change the font size when comparing under MS Windows OS and the character map!

 /

Drucken der Datei Explorer Miniaturansichten der Bilder, aber wie!

 /