netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add address ? Použití: add address [name=]<řetězec> [[addr=]adresa IP [mask=]maska podsítě protokolu IP] [[gateway=]adresa IP [gwmetric=]celé_číslo] Parametry: name - Název rozhraní protokolu IP. addr - Adresa IP, kterou chcete přidat k rozhraní. mask - Maska podsítě protokolu IP pro zadanou adresu IP. gateway - Výchozí brána pro zadanou adresu IP. gwmetric - Metrika k výchozí bráně. Poznámky: Přidá k rozhraní výchozí brány a adresy IP . Pokud je povolen protokol DHCP, pak bude zakázán. Příklady: add address "Připojení místní sítě"10.0.0.2 255.0.0.0 add address "Připojení místní sítě" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2 První příkaz přidá statickou adresu IP 10.0.0.2 s maskou podsítě 255.0.0.0 k rozhraní připojení místní sítě. Druhý příkaz přidá adresu IP 10.0.0.3 jako druhou výchozí bránu pro rozhraní s metrikou brány 2.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / ADDRESS

netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
netsh winsock help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip delete filter
Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/address.htm
0.155
16427

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows-8 ?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer!

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

Was ist der Unterschiede zwischen WLAN und WiFi?

 /

Can I see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected directory problem!

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /