NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add address ? Použití: add address [name=]<řetězec> [[addr=]adresa IP [mask=]maska podsítě protokolu IP] [[gateway=]adresa IP [gwmetric=]celé_číslo] Parametry: name - Název rozhraní protokolu IP. addr - Adresa IP, kterou chcete přidat k rozhraní. mask - Maska podsítě protokolu IP pro zadanou adresu IP. gateway - Výchozí brána pro zadanou adresu IP. gwmetric - Metrika k výchozí bráně. Poznámky: Přidá k rozhraní výchozí brány a adresy IP . Pokud je povolen protokol DHCP, pak bude zakázán. Příklady: add address "Připojení místní sítě"10.0.0.2 255.0.0.0 add address "Připojení místní sítě" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2 První příkaz přidá statickou adresu IP 10.0.0.2 s maskou podsítě 255.0.0.0 k rozhraní připojení místní sítě. Druhý příkaz přidá adresu IP 10.0.0.3 jako druhou výchozí bránu pro rozhraní s metrikou brány 2.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / ADDRESS

netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrassign
Nastaví metodu, podle které server RAS
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
netsh winsock help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip delete filter
Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/address.htm
0.218
16427

The Folder Size on Windows 10/11!

 /

Explorer display colors for compressed and encrypted files does not work?

 /

Overclocked systems?

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Difference between check boxes and Combo boxes?

 /

Can I still determine the folder sizes on Windows 11?

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

What does it mean for programs: Runs from Windows 5.0 and higher?

 /

Let the digital desktop clock start with all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Prevents the PC from going off or shutting down! 

 /