NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add address ? Format: add address [name=] [[addr=]IP-adresse [mask=]IP-undernetmaske] [[gateway=]IP-adresse [gwmetric=]heltal] Parametre: name - Navnet på grænsefladen. addr - IP-adressen, der skal føjes til grænsefladen. mask - IP-undernetmasken til den angivne IP-adresse. gateway - Standardgateway til den angivne IP-adresse. gwmetric - Metrikværdi til standardgateway. Kommentarer: Føjer IP-adresser og standardgateways til en grænseflade. Hvis DHCP er aktiveret på grænsefladen, vil den blive deaktiveret. Eksempler: add address "LAN-forbindelse" 10.0.0.2 255.0.0.0 add address "LAN-forbindelse" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2 Den første kommando føjer den statiske IP-adresse 10.0.0.2 med undernetmasken 255.0.0.0 til grænsefladen for den lokale for- bindelse. Den anden kommando føjer IP-adressen 10.0.0.3 som en sekundær standardgateway til denne grænseflade med a gateway- metrikværdi på 2.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / ADDRESS

netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en IP-adresse til den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrassign
Angiver metoden, hvormed RAS-serveren
netsh interface ip delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay
?ndringer til 'netsh routing ip relay'-konteksten.
netsh p2p group show address
Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.
netsh winsock help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip delete filter
Sletter et filter fra den angivne gr?nseflade.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/address.htm
0.109

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

SmartScreen per CMD BATCH Befehl deaktivieren und aktivieren?

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

Was ist ein PS2 Druckeranschluss?

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 / 365  on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

Herunterfahren, Hochfahren?

 /

Windows-10 Heimnetzgruppe Passwort / Kennwort ändern, aber wie?

 /