NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add address - Føjer en IP-adresse til den angivne grænseflade. add dns - Tilføjer en statisk adresse på en DNS-server. add wins - Tilføjer en statisk adresse på en WINS-server.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en
netsh interface
?ndringer til 'netsh interface'-konteksten.
netsh routing ip ospf set virtif
Skifter parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh p2p dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-routingtabel
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm

0.062

How long does it take 35 times to overwrite files?

 /

Windows-10 Sperrbildschirm deaktivieren, wie kann man das?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Windows 7 Service Pack 1 downloaden, wo finde ich die Adresse?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /