NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add address - Føjer en IP-adresse til den angivne grænseflade. add dns - Tilføjer en statisk adresse på en DNS-server. add wins - Tilføjer en statisk adresse på en WINS-server.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en
netsh interface
?ndringer til 'netsh interface'-konteksten.
netsh routing ip ospf set virtif
Skifter parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh p2p dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-routingtabel
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm
0.109

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

DesktopOK Tools + Funkionen / Features!

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Was ist svchost.exe bei Windows?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /