NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » delete » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ? Format: delete exclusion [exclusion=] Parametre: Tag Værdi address - En IP-adresse, som allerede er udelukket fra DHCP- allokatorområdet. Bemærkninger: Sletter en IP-adresse, som tidligere er blevet udelukket fra DHCP-allokatorområdet. Eksempel: delete exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DELETE / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp delete exclusion - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, delete, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa
?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.
netsh diag show version
Viser Windows- og WMI-version.
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/delete/exclusion.htm

0.078

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Desktop Hintergrundbild bei Windows 10, wie kann man das ändern?

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Desktopverknüpfung für Excel, Outlook, Word 2013 auf dem Windows-8.1/10 Desktop?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /