NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » delete » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ? Format: delete exclusion [exclusion=] Parametre: Tag Værdi address - En IP-adresse, som allerede er udelukket fra DHCP- allokatorområdet. Bemærkninger: Sletter en IP-adresse, som tidligere er blevet udelukket fra DHCP-allokatorområdet. Eksempel: delete exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DELETE / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp delete exclusion - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, delete, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa
?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.
netsh diag show version
Viser Windows- og WMI-version.
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/delete/exclusion.htm
0.156
19772

Where is the Send To folder in Windows 10/11, how to open?

 /

WinPing for comfortable pinging under Windows 10, 8.1, 7!

 /

What are RAW image files?

 /

What are variables?

 /

Kostenlos den Firefox Portable downloaden!

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

What is the difference between a laptop, PC, Computer and notebook?

 /

Computer-Maus-Tipps, die man bei der Maus kennen sollte!

 /

Should I use a single color desktop color or a background image?

 /

Wo kann ich die D-U-N-S Nummer (DUNS) abfragen?

 /

Soll ich einen Bildschirmschoner verwenden unter Windows (11, 10, 8.1, 7.0, ...)?

 /

Can I turn off Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /