NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » delete » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ? Použití: delete exclusion [exclusion=] Parametry: Příznak Hodnota adresa - Adresa IP, která byla vyloučena z oboru modulu přidělování DHCP. Poznámky: Odstraní adresu IP, která byla již dříve vyloučena z oboru modulu přidělování DHCP. Příklady: delete exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DELETE / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp delete exclusion - Windows 2000/XP - Příkazy Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, delete, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/delete/exclusion.htm

0.092

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Windows 8.1/10 Desktopverknüpfung für das schnelle Herunterfahren, Abmelden, Neustarten?

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

Bei Festplatten und anderen Datenträgern einen schnellen Datenträgertest machen!

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /