NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » version

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show version ? Použití: show version Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show version show version /p show version /v

NETSH / DIAG / SHOW / VERSION

netsh diag show version - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, version, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete ftp
Zakáže server proxy FTP.
netsh interface portproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx rip
Změny kontextu `netsh routing ipx rip'.
netsh ras ipx dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip relay dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/version.htm

0.077

What is a boot disk?

 /

Ordner Optionen in Windows?

 /

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /