NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DUMP

netsh routing ip relay dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/dump.htm
0.14
15257

Install the media player on Windows 10/11!

 /

Can I create a desktop shortcut for everyone on Windows!

 /

Can i test on the second monitor the pixels?

 /

IMG file open, how can you do that (ISO)?

 /

With the support of Unicode characters for the short door notes!

 /

Automatically turn off monitor even without power options in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Hide cursor after Windows 11/10 update is gone, what did I do wrong?

 /

Q-Dir Gruppierung in den Explorer Listenansicht abstellen!

 /

Dem Quad-Explorer den Zugriff bei Ordner-Schutz unter Windows 10 gewähren!

 /

Easy export the Network Ping Results to HTM to compare Result at a later time!

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Create search shortcut on Windows 10/11 Desktop, how to?

 /