NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DUMP

netsh routing ip relay dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/dump.htm
0.421
15257

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Bei Windows-7 fehlen viele Programme, die bei Vista vorhanden sind?

 /

How can i enable the admin account in Windows 8.1 or 10?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

 /

Do i have Windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Monochrome desktop backgrounds on Windows 10!

 /

Aufklappen der Menüs beschleunigen Windows 10, 8.1 und MS Server?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /