NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DUMP

netsh routing ip relay dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/dump.htm
0.155
15257

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Ist eine stille und portable Installation von DirPrintOK möglich?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

How do I use this pixel query tool?

 /

Q-Dir and known bugs! 

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Gibt es den Dateimanager Q-Dir auch für Linux oder Mac OS X?

 /

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 Desktop!

 /

Modify icon spacing on the Windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

Define Hot-Key, for the program or the drive Eject or Open Close Menu!

 /

Windows 7 Farbschema stellt sich bei bestimmten Programmen um, ist das zu beheben?

 /