NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm

0.062

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Server 2008 und Windows 7 parallel installieren?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Extend test period in Windows 8.1 and 8 or delay activation!

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Programme im Windows Kompatibilitätsmodus starten und ausführen?

 /