NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.124
17931

Change PC name Windows 10/11!

 /

Thumbnail-Vorschau im Windows 10/11 Datei-Explorer aktivieren / deaktivieren?

 /

Wozu Windows Dateien entsperren und löschen?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

Should I use the MS Windows Recycle Bin or should I delete it immediately?

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

What is a paper hole punch?

 /

I just want to extract the images from PowerPoint and not from Excel!

 /

Unterschied zwischen hacken und einbrechen?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /