netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.187
17931

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Digital Desktop Clock plus Optional transparency on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /

Versteckte Dateien und Ordner in Windows 10 anzeigen lassen?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Was ist justieren (Justierung)?

 /

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /