netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER


Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synchronizuje shluk.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPřidá server pro ověřování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.031
17931

Overview of all installed and not installed fonts on Windows 11, 10, ... OS!

3D benchmark on and for all MS Windows OS!

The Quad Explorer on Windows 10/11 as a portable app in the Startup directory!

Remove notes tool from MS Windows via apps and features!

Improve horizontal scrolling with the mouse wheel!

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!(0)