NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.218
17931

Can I turn off Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Wie erzwinge ich die Abmeldung über Kommandozeile, Windows 10/8.1/7?

 /

Can I make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Was ist ein Laufwerkbuchstabe?

 /

Windows 10 File Explorer does not remember the selected objects when navigating!

 /

Sterne am Windows Desktop im Vordergrund!

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Windows 10 Desktop not showing, why, what can i do?

 /

Thunderbird x86 auf x64 wechseln (32/64-Bit umstellen)?

 /

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Keyboard settings Windows 10!

 /