NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu k serveru společnosti RADIUS signature Zda používat digitální podpisy

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.14
17931

What are Windows applications?

 /

Create correct directory for 32Bit applications under Windows 11, 10, ...?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Help for Explorer in Windows-10/11!

 /

Sprache ändern in Thunderbird, wie kann ich das machen?

 /

Was ist Quantencomputing (Quantencomputer)?

 /

Activate file extension in the file-type column!

 /

I'm looking for a Sticky Note alternative for Windows 11 and 10!

 /

How quickly does the Windows 10 operating system start?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

Can I add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

Bug-Fix recycle bin icon on Windows 11, 10, 8.1 when deleting securely!

 /