NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. set global - Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.077

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Technische Informationen, kurzes how to, über den Speicherplatz Auswerter!

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /

Weitere Maus Funktionen und Optionen, bzw. Einstellungen!

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /