NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set filter - V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. set global - Aktualizuje globální konfiguraci protokolu. set interface - Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.14

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Hilfe, kann die Sprache am Samsung Handy mit Android nicht ändern!

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /

Can I turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Can I Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Can I use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /