NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set filter - Oppdaterer en protokollfilteroppføring i listen over filtre. set global - Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen. set interface - Oppdaterer protokollinformasjonen på et grensesnitt.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set allowedprogram
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.
netsh interface show credentials
Viser godkjenningene som brukes til ? koble til et grensesnitt.
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.
netsh ras show link
Viser koblingsegenskapene som PPP vil forhanle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serveradresser.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.124

Can I create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, can I?

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

Aggressive Programme unter Windows 8.1 und 10 bändigen!

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Can I remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /

Schöne Digitale Desktop Uhr für Windows mit diversen Einstellungen!

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /