NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set filter - Opdaterer en protokolfilterpost på listen med filtre. set global - Opdaterer konfigurationen af den globale protokol. set interface - Opdaterer protokolkonfigurationen på en grænseflade.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set allowedprogram
Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf add protofilter
Tilf?jer OSPF protokolfilter.
netsh interface show credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serverens adresser.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.046

Für die Bildschirm-Tastatur auf dem Windows 10 Desktop Verknüpfung erstellen?

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /