NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set filter - Opdaterer en protokolfilterpost på listen med filtre. set global - Opdaterer konfigurationen af den globale protokol. set interface - Opdaterer protokolkonfigurationen på en grænseflade.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set allowedprogram
Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf add protofilter
Tilf?jer OSPF protokolfilter.
netsh interface show credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serverens adresser.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.062

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

Wie kann ich die PDF-s in der Vorschau betrachten?

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 / 365  on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

How to Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren?

 /

How long does it take to install windows 10 (download)?

 /