netsh » routing » ipx » sap » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set interface ? Objeketet INTERFACE bruges til at konfigurere og overvåge SAP-grænseflader. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] Hvor: ifname - Navnet på grænsefladen (brug Dial-In for RAS-klienter). admstate - ENABLED eller DISABLED. updmode - STANDARD, NONE, eller AUTOSTATIC. updint - Opdateringsinterval i sekunder. mult - Multiplifikator for forældelse af rute.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / INTERFACE


Quick - Link:
netsh interface ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p idmgr delete identity
Sletter identiteter.
netsh routing ip delete scope
Sletter et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 isatap set state
Angiver ISATAP-tilstanden.
netsh routing ip set loglevel
Indstiller det globale logf?ringsniveau.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQOpdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/interface.htm
0.109
18631
What is a programming language? Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do? Was ist ein Schnellstart PC? What is a bitmap? What is a programming language? Can i customize user account picture in Windows 7? Microsoft Visual C++  Runtime Library Error Message! Trusted source? What is a blank PDF? QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?(0)