NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set loglevel ? Format: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Slår logføring fra. error: Logfører kun fejl. warn: Logfører advarsler. info: Logfører oplysningmeddelelser. Bemærkninger: Indstiller det globale logføringsniveau. Eksempler: set loglevel none set loglevel loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / SET / LOGLEVEL

netsh routing ip set loglevel - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller det globale logf?ringsniveau. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras aaaa add acctserver
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip nat install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller det globale logf?ringsniveau. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/loglevel.htm
0.265
16313

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Start Windows Terminal as admin in Windows 11!

 /

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 11/10 (feature)?

 /

Wie aktiviere ich den dunklen Modus in Windows 11?

 /

How do I download all of my Facebook data?

 /

My Windows 11 doesn't have a group policy editor, why?

 /

Can I also use the compare tool for my smartphone or iPhone created pictures?

 /

Can I share the smart drive ejection tool for Windows to all User for free?

 /