NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set loglevel ? Format: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Slår logføring fra. error: Logfører kun fejl. warn: Logfører advarsler. info: Logfører oplysningmeddelelser. Bemærkninger: Indstiller det globale logføringsniveau. Eksempler: set loglevel none set loglevel loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / SET / LOGLEVEL

netsh routing ip set loglevel - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller det globale logf?ringsniveau. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras aaaa add acctserver
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip nat install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/loglevel.htm

0.046

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

How long has my Windows 8.1, 8 or 10 PC been running?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /