NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » loglevel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set loglevel ? Format: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info Parametre: Tag Værdi loglevel - En af følgende værdier: none: Slår logføring fra. error: Logfører kun fejl. warn: Logfører advarsler. info: Logfører oplysningmeddelelser. Bemærkninger: Indstiller det globale logføringsniveau. Eksempler: set loglevel none set loglevel loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / SET / LOGLEVEL

netsh routing ip set loglevel - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller det globale logf?ringsniveau. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, loglevel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras aaaa add acctserver
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip nat install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller det globale logf?ringsniveau. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/loglevel.htm
0.14
16313

Help, the Windows 8, 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

What is a programming language?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Überprüfen welche Grafikkarte an Ihrem Computer ist!

 /

Command to assign local directorys as network drives with drive letters!

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Save as PDF document in Quad Explorer under Windows 10!

 /

Verwenden von Batchdatei Datei zum Starten von mehreren Programmen!

 /

Den Windows-7 Computernamen und die Arbeitsgruppe ändern?

 /

Is it possible to edit the directory path in the new address bar?

 /

Turn off the Windows 11 PC properly!

 /

Can I block winrar to open zip and cab files?

 /