NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Skifter NAT-parametre for en gr?nseflade.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh routing ipx rip set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh ras ipx show config
Viser den aktuelle RAS IPX-konfiguration.
netsh interface ip show interface
Viser IP-gr?nsefladestatistik.
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.234
15694

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Im Datei Explorer schneller eine oder mehr Ebenen nach oben navigieren!

 /

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?

 /

Dateipfad herausfinden im Datei-Explorer Windows (10,8.1,7, ...)?

 /

How to change Short, Long, Date, Time format in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Uhr Sekundenzeiger am Windows 10, 8.1, 7 Desktop!

 /

Reserve virtual memory C++, Windows?

 /

Activate offline files in Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Neustart des MS-Explorer in Windows 8.1, 10 (Zurücksetzen)!

 /

Where did my downloads go on Windows 10!

 /

What is a paper size?

 /