NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu k serveru společnosti RADIUS messages Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá server účtování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá server účtování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.296
17369

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Das aktuelle W10 Design anpassen!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Can I customize password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Multiple instances of the same app with admin privileges, but how?

 /

Der Edge Browser hängt, lässt sich nicht beenden auf Windows 10!

 /

Use random color for a desktop note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Die Virtualisierung ist auf einmal weg unter Windows 10 / Server 2016!

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /