netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu k serveru společnosti RADIUS messages Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá server účtování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá server účtování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.125
17369

Print what you see in Explorer Views!

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, can I?

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

Wie kann ich die Reihenfolge der einzelnen PDF-Seiten festlegen?

 /

How to pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

Windows 10 stürzt immer wieder ab, was mache ich falsch?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /