NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu k serveru společnosti RADIUS messages Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá server účtování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá server účtování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.14
17369

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

What is the difference between volume, drive and partition?

 /

Open the Experience Index files folder or start recalculation of the performance index!

 /

How to close the open Store Apps in Windows 8.1 Metro Mode?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Gibt es Größenbeschränkung der Zwischenablage auf Windows 11, 10, ...?

 /

Help in Windows 11 missing the keyboard settings?

 /

Example how to paste a signature to WordPad via key shortcut!

 /

Was ist Minesweeper?

 /

Export file time and conveniently edit or modify in Excel or Calc!

 /

Das automatische Ausschalten vom Bildschirm anpassen?

 /