NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add acctserver - Přidá server účtování společnosti RADIUS. add authserver - Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.

NETSH / RAS / AAAA / ADD

netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add.htm

0.062

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Ändern der Bildschirmauflösung in Windows 10, zwei Lösungen!

 /

Benutzer-Wechsel in Windows 10 ohne Abmeldung?

 /

Was heißt denn bei Programmen: Lauffähig ab Windows 5.0 und höher?

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Wie kann ich das Windows-8 u. 8.1 Kennwort des Benutzerkontos erstellen, ändern, oder entfernen?

 /