NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add acctserver - Přidá server účtování společnosti RADIUS. add authserver - Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.

NETSH / RAS / AAAA / ADD

netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add.htm
0.156
12768

The regional settings in Microsoft Windows 10/11!

 /

What is the Windows Flip 3D?

 /

How can I map a network drive under Windows 11?

 /

The Quad-Explorer for Windows 11 and old 10!

 /

Markierte Ordner und Dateien während der Navigation merken?

 /

Automatically customize the power options!

 /

Was ist USB (Schnittstelle)?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10/11 possible. why not?

 /

Wozu den Windows Maus Zeiger, bzw. Cursor verstecken?

 /

The keyboard does not respond, or incorrectly under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Where did my downloads go on Windows 11/10!

 /

Is there in Windows 10 or 11 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /