netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add acctserver - Přidá server účtování společnosti RADIUS. add authserver - Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.

NETSH / RAS / AAAA / ADD

netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add.htm
0.202
12768

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Was ist ein SQL und Server?

 /

Windows-Fax und -Scan als Desktopverknüpfung und an Start,- oder Taskleiste pinnen!

 /

Can I open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Was ist svchost.exe bei Windows?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

Erzwingen vom Windows Uhrzeitformat in der Desktop Uhr!

 /

Das Automatische ausblenden des Maus Cursors unter Windows!

 /

Q-Dir bekannte Bugs!

 /

Activate / deactivate the TelNet client under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Ganz einfach markierte Datei und vollständige Ordner Pfade kopieren!

 /