NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add acctserver - Přidá server účtování společnosti RADIUS. add authserver - Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.

NETSH / RAS / AAAA / ADD

netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add.htm
0.108

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Clipboard access confirmation Internet Explorer, disable?

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

KeepMouseSpeedOK, um die Mausgeschwindigkeit auf allen Windows (10, 8.1, 7, ...) zu halten!

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

Formatting and partitioning the disk excluding Windows?

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /