NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add acctserver - Přidá server účtování společnosti RADIUS. add authserver - Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.

NETSH / RAS / AAAA / ADD

netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add.htm
0.046

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

QuickTextPaste_x64.exe oder QuickTextPaste.exe?

 /

How to Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

Enable or Disable Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Bildschirmschoner Desktop Uhr mit Hintergrund!

 /

Download Office Professional 2010 Trial/Testversionen 60-Tage!

 /