NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add acctserver - Přidá server účtování společnosti RADIUS. add authserver - Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.

NETSH / RAS / AAAA / ADD

netsh ras aaaa add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add.htm
0.155
12768

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

How can I ignore the file extensions in the file search?

 /

Difference between check boxes and Combo boxes?

 /

The watermark options, the explanation!

 /

Die geschützten Systemdateien kann man doch sichtbar machen, wie?

 /

Zufallsfarbe für eine Desktop Notiz verwenden unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Remove a update from Windows 10, how to?

 /

Assign Windows 10 and DVD drive letters!

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Update thumbnails in Windows Explorer!

 /

Listview set thumbnails size!

 /