NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci šíření vysílání NBIPX a ke sledování přenosu NBIPX na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[BCASTACCEPT=] přijrežim] [[BCASTDELIVER=] dorrežim] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). přijrežim - ENABLED nebo DISABLED. dorrežim - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET / INTERFACE

netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras aaaa add authserver
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.
netsh exec
Spustí soubor skriptu.
netsh routing ip nat set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set/interface.htm
0.14
19135

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

Dateiversionsverlauf unter Windows 11 verwenden!

 /

Difference between TTF and OTF, which is the better font?

 /

Ctrl+Alt+Delete when signing in on Windows 11 or 10!

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Use autocomplete in the command prompt and PowerShell!

 /

What is a blockchain!

 /

Was sind nicht druckbare Zeichen!

 /

Surf and work with a guest account rather than with a standard user under Windows 11!

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /