netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci šíření vysílání NBIPX a ke sledování přenosu NBIPX na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[BCASTACCEPT=] přijrežim] [[BCASTDELIVER=] dorrežim] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). přijrežim - ENABLED nebo DISABLED. dorrežim - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET / INTERFACE

netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras aaaa add authserver
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.
netsh exec
Spustí soubor skriptu.
netsh routing ip nat set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set/interface.htm
0.218
19135

Automatische Anmeldung ohne Kennwort / Passwort in Windows-7?

 /

Turn off sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Can I turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /

Network load based sleep mode behavior on Windows all OS!

 /

Don't Sleep speichert die Einstellungen nicht, wie kann ich es deinstallieren?

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Move across the File Explorer Menus and customize settings!

 /

Film.Strip.Explorer ist die Film Streifen Ansicht aus Windows XP für 10! 

 /

A Purple File Explorer on Windows-10 Example!

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /