NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios set interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci šíření vysílání NBIPX a ke sledování přenosu NBIPX na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[BCASTACCEPT=] přijrežim] [[BCASTDELIVER=] dorrežim] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). přijrežim - ENABLED nebo DISABLED. dorrežim - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SET / INTERFACE

netsh routing ipx netbios set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras aaaa add authserver
Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.
netsh exec
Spustí soubor skriptu.
netsh routing ip nat set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/set/interface.htm
0.171
19135

Create horizontal line in Microsoft Word, example!

 /

What is word?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Multiple Themen Slots zum Speichern der Desktop-Uhr Einstellungen!

 /

Core-X architecture?

 /

Windows 10 / 11 ohne Produkt Key installieren, kann man das?

 /

Windows 11 old taskbar?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10 / 11!

 /

Calibrate joystick / game controller under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Set password protection to prevent readjustment on public PCs!

 /

Minimieren von Thunderbird Info-, bzw. Tray- Bereich (Beispiel)!

 /

Nach Upgrade von Windows 8.1 auf 10/11 am Notebook immer wieder Treiber Probleme!

 /