NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.139

Violet ist eine schöne königliche Farbe, was sich auch am Desktop als Uhr beweisen kann!

 /

Wo finde ich eine alternative Freeware zu Adobe Reader?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Kann ich alle Listen und Ordnerinhalte aus der Explorer Ansicht drucken?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, can I?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /