NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.125
16114

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Ich kann leider von Opera keine Links in den FF ziehen!

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Fritz-Box und die Port Freigabe für Microsoft Remote Desktop ...!

 /

Wo speichert das Programm Desktop-OK die Datei / Daten beim Speichern?

 /

How can I start another registry editor extra window?

 /

How can i browse FTP directorys in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Why is Microsoft Windows 10 available for free?

 /

Formatierungszeichen aktiviert in MS Word, wie kann ich es einschalten!

 /

Desktop Notes for Windows Desktops, an alternative to MS Short Note APP!

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /