netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Yapılandırma bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Bir RADIUS hesap sunucusu ekler.
netsh dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip nat install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface portproxy set v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh ras ipx set nodereq
?stemcilerin kendi IPX dü?üm numaralar?n? isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.233
17838

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

Unter Windows-10 als Lila Datei-Explorer!

 /

Can I scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Save icon layout and restore it.

 /

Local Security Policy in Windows 10!

 /

Kann man unter Windows 10 Festplatten Partition-en anzeigen?

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

Ist ein Upgrade auf Windows 10 von Windows 7 oder 8.1 möglich!?

 /

CPU load based sleep mode behavior on Windows 10, 8.1 and 7!

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, can I?

 /

Quad Explorer with single window mode plus preview!

 /