netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Yapılandırma bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Bir RADIUS hesap sunucusu ekler.
netsh dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip nat install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface portproxy set v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh ras ipx set nodereq
?stemcilerin kendi IPX dü?üm numaralar?n? isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.14
17838

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

Ist Windows 10 besser und schneller als Windows 7?

 /

Schneewittchen Windows Desktop Uhr!

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

Der Navigationsbereich mit der Verzeichnisstruktur fehlt im Windows-10 Explorer, warum?

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Suche kostenlose Adressverwaltung zum Downloaden für Windows 10, 8.1, 7.0?

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /