netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Yapılandırma bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.108
17838
Can I troubleshoot Device Pairing Wizard issues on Windows? Keyboard shortcuts window change under Windows, with examples! Required extension: WGL_ARB_pbuffer is not supported? What is lossless compression? Can I use the digital clock on the Windows 11 desktop? Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab?  Multiple themed slots to save your desktop clock settings! Wo habe ich da die Möglichkeit, Anzeigedetails (Spalten) auszuwählen? Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!? What is the difference between RAID and AHCI?(0)