NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver.
netsh dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip nat install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angir om klienter kan be om deres egne IPX-nodenumre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.249
17303

Was ist ein Pixel?

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Aufklappen der Menüs beschleunigen Windows 10, 8.1 und MS Server?

 /

Continue to use Windows 10, 8.1, ... system keyboard shortcuts!

 /

Can I get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Zwei getrennte Ordner vergleichen, Einer ist der SYSTEM-Schriftartenordner?

 /

Help, the PDF scan on Windows is no longer possible, why?

 /

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

 /

Menüpunkt Extras, Netz, Netzlaufwerk trennen!

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /