NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver.
netsh dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip nat install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angir om klienter kan be om deres egne IPX-nodenumre.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.077

Maximize QuickTextPaste to see more information, how to?

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

How can I only Add Folders included Subfolders, but not add files for timestamps?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /