NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v6tov6 ? Bruk: set v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametere: Kode Verdi listenport - IPv6-port det skal lyttes på. connectaddress - IPv6-adresse det skal kobles til. connectport - IPv6-port det skal kobles til. listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på. protocol - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for øyeblikket. Merknader: Oppdaterer en oppføring det skal lyttes på for IPv6 og kobles til med proxy via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV6

netsh interface portproxy set v6tov6 - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge
Endrer til konteksten "netsh bridge".
netsh routing ip dnsproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-ruterinformasjon.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Angir preferanseniv?et for den angitte protokollen.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v6tov6.htm
0.061

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Save search results in Windows 10 for always recurring search events?

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Wo kann ich das Passwort meines Benutzers bei Windows 7 ändern?

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /