netsh bridge - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh bridge". / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med fr?serveren.
netsh diag ping gateway
Pinge standard gatewayservere for hvert kort.
netsh routing ip igmp show global
Viser globale IGMP-parametere.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Viser prefikspolicyoppf?ringer.
netsh routing ipx delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh bridge". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.109
13383

Navigationsbereich, eg Verzeichnisstruktur im Explorer bei Windows 8.1 wieder anzeigen!

 /

So erstellen Sie eine Desktopverknüpfung für alle Benutzer unter Windows!

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), how to?

 /

Lustige Zigarettenschachtelsprüche für Zigarettenschachteln erstellen!

 /

Wo kann Bildschirmzoom am Samsung einstellen?

 /

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /

Striking in neon color with date and time!

 /

Windows-7 Schattenkopien komplett deaktivieren?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Enable screen saver password in Windows 10, how to turn off?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /