NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.
netsh diag ping gateway
Send pingsignal til standardgatewayserverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp show global
Viser globale IGMP-parametre.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Viser poster for pr?fikspolitikken.
netsh routing ipx delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.249
12847

How do I open other file types, not only text files (* .txt) with Notepad?

 /

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /

Die Ordner Größe Auswertung nicht mit Windows starten!

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

What is phishing?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Unterschied gelähmter und toter Pixel?

 /

What is a mouse pointer?

 /

Switch to the classic Windows Defender under Windows 10!

 /

Find Snipping Tool on Windows 10!

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /