NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.
netsh diag ping gateway
Send pingsignal til standardgatewayserverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp show global
Viser globale IGMP-parametre.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Viser poster for pr?fikspolitikken.
netsh routing ipx delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.093

Datenträgerprüfung beim Starten von Windows-10, danach schwarzer Bildschirm?

 /

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Kopierten Text ohne Formatierung unter Windows einfügen?

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Computermaustipps, die man bei der Maus kennen sollte!

 /

Quickly execute a ping command through CTRL!

 /

Ändern Sie den Standardspeicherort für gescannte Dokumente!

 /