netsh bridge - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.
netsh diag ping gateway
Send pingsignal til standardgatewayserverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp show global
Viser globale IGMP-parametre.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Viser poster for pr?fikspolitikken.
netsh routing ipx delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.171
12847

Use ms-settings:sound command to set the sound under Windows 10!

 /

Fastest way to a Quick-ly scan for malware and spyware on Windows-10!

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Wie ändern ich den Anmeldebildschirmhintergrund von Windows 10?

 /

Wie kann ich im Explorer Q-Dir auf die Adressleiste umstellen!

 /

Microsoft Server 2016 and 2012 Difference?

 /

Ändern Sie den Namen und die Größe der Schrift in den Zellen der Exploreransicht!

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

Rule that prevents the computer goes into standby during a download?

 /